asc

Všetky položky skladom

asc

Dodanie najdlhšie do 48 hodín

Reklamácie

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade s občianským zákonníkom (č. 40/1964 Sb), v znení neskorších predpisov a je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok.

Dĺžka záruky

Záručná lehota na všetok tovar je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcím.

Záručné podmienky

Záruka sa nevzťahuje na:

  • Mechanické poškodenie, ktoré vzniklo po prevzatí tovaru
  • Závady, ktoré vznikli zachádzaním s tovarom v rozpore s návodom k použitiu alebo v rozpore s obvyklým použitím
  • Opotrebenie tovaru vplivom jeho používánia
  • Závady vzniknuté v dôsledku prírodných živlov

Zpôsob vybavenia reklamácie

Reklamovaný tovar spoločne s vyplneným reklamačným formulárom odešlite na adresu predávajúceho Reklamácia - X-Trader.cz s.r.o. Marko Logistic, s.r.o., Depo 24, Hviezdoslavova 68, 010 01 Žilina, Slovenská republika.

Pre rýchlejšie vyriadenie reklamácie ponúkame službu výmennej zásielky kuriérnou spoločnosťou GLS. Kontaktujte nás prosím na telefónnom čísle 00420 233 006 800 alebo na e-mailové adrese reklamacie@x-trader.cz a my nový tovar odošleme najneskôr druhý pracovný deň. Pri doručení nového tovaru predáte kuriérovi GLS balíček s nevyhovujúcim tovarom.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 1. Októra 2011 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti v súvislosti so zárukou na tovar a reklamačným riadením.

Spoločnosť X-Trader.sk s.r.o.,organizačná zložka zahraničnej osoby si vyhradzuje právo na zmeny tohoto reklamačného poriadku bez predchádzajúcehho upozornenia.